Sửa thang máy cho khu nhà ở công nhân: Chậm trễ là do quy trình, thủ tục!

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội làm việc với phóng viên Báo Lao Động sáng 9.6. Ảnh: Trần Kiều - Bảo Hân
Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội làm việc với phóng viên Báo Lao Động sáng 9.6. Ảnh: Trần Kiều - Bảo Hân
Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội làm việc với phóng viên Báo Lao Động sáng 9.6. Ảnh: Trần Kiều - Bảo Hân
Lên top