Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khóa XII):

Sửa Luật Lao động phải bảo vệ được quyền lợi người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top