Sửa đổi quy định để thuận lợi hơn cho người hưởng BHXH

Nhiều quy trình giải quyết hồ sơ của ngành BHXH sẽ áp dụng công nghệ thông tin để xử lý. Ảnh: N.V
Nhiều quy trình giải quyết hồ sơ của ngành BHXH sẽ áp dụng công nghệ thông tin để xử lý. Ảnh: N.V
Nhiều quy trình giải quyết hồ sơ của ngành BHXH sẽ áp dụng công nghệ thông tin để xử lý. Ảnh: N.V
Lên top