Sửa đổi Nghị định số 49/2013/NĐ-CP liên quan thang bảng lương: Thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Đời sống CNLĐ còn nhiều khó khăn, không nên thêm những gánh nặng lên vai họ. Ảnh: Quế Chi
Đời sống CNLĐ còn nhiều khó khăn, không nên thêm những gánh nặng lên vai họ. Ảnh: Quế Chi
Đời sống CNLĐ còn nhiều khó khăn, không nên thêm những gánh nặng lên vai họ. Ảnh: Quế Chi