Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN: Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, người lao động

Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ VN tại Hội thảo. Ảnh Trần Vương
Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ VN tại Hội thảo. Ảnh Trần Vương
Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ VN tại Hội thảo. Ảnh Trần Vương
Lên top