LĐLĐ TP.HÀ NỘI:

Sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 phải đảm bảo 3 nguyên tắc

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: laodongthudo.vn
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: laodongthudo.vn
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: laodongthudo.vn
Lên top