Sửa đổi bộ luật không được làm mất đi các quyền lợi người lao động

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Lên top