Sự ra đời của Công hội đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của CĐVN ngày nay 

Thợ mỏ Quảng Ninh - cái nôi của phong trào công nhân công đoàn Việt Nam. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thợ mỏ Quảng Ninh - cái nôi của phong trào công nhân công đoàn Việt Nam. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thợ mỏ Quảng Ninh - cái nôi của phong trào công nhân công đoàn Việt Nam. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top