Sự bền bỉ làm nên những sáng kiến hay

Anh Phạm Văn Chiến. Ảnh: P.C
Anh Phạm Văn Chiến. Ảnh: P.C
Anh Phạm Văn Chiến. Ảnh: P.C
Lên top