Sơn La: LĐLĐ huyện Mường La tổ chức giải bóng chuyền CNVCLĐ ngành giáo dục

Các vận động viên thi đấu tại giải bóng chuyền CNVCLĐ ngành giáo dục huyện Mường La, Sơn La.
Các vận động viên thi đấu tại giải bóng chuyền CNVCLĐ ngành giáo dục huyện Mường La, Sơn La.
Các vận động viên thi đấu tại giải bóng chuyền CNVCLĐ ngành giáo dục huyện Mường La, Sơn La.
Lên top