Sơn La: LĐLĐ huyện Mai Sơn thành lập thêm công đoàn cơ sở

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời Trường Mầm non tư thục Hồng Ngọc ra mắt và nhận hoa chúc mừng của LĐLĐ tỉnh Sơn La.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời Trường Mầm non tư thục Hồng Ngọc ra mắt và nhận hoa chúc mừng của LĐLĐ tỉnh Sơn La.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời Trường Mầm non tư thục Hồng Ngọc ra mắt và nhận hoa chúc mừng của LĐLĐ tỉnh Sơn La.
Lên top