Sơn La: Hỗ trợ đoàn viên thiệt hại tài sản do hỏa hoạn

Đồng chí Lường Minh Xuấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - và đoàn công tác động viên đoàn viên bị cháy nhà do hỏa hoạn.
Đồng chí Lường Minh Xuấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - và đoàn công tác động viên đoàn viên bị cháy nhà do hỏa hoạn.
Đồng chí Lường Minh Xuấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - và đoàn công tác động viên đoàn viên bị cháy nhà do hỏa hoạn.
Lên top