Sớm triển khai các thỏa thuận ưu đãi cho đoàn viên công đoàn đã ký kết

Tổng LĐLĐVN ký kết với 8 đối tác hôm 22.4. Ảnh ĐL
Tổng LĐLĐVN ký kết với 8 đối tác hôm 22.4. Ảnh ĐL
Tổng LĐLĐVN ký kết với 8 đối tác hôm 22.4. Ảnh ĐL
Lên top