Sớm công bố chính sách thu hút công nhân trở lại làm việc

Công nhân KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Công nhân KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Công nhân KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top