Sớm có phương án đón lao động trở lại Đồng Nai làm việc

Doanh nghiệp mong sớm tiêm vaccine cho NLĐ để phục hồi sản xuất. 
Ảnh: Hà Anh Chiến
Doanh nghiệp mong sớm tiêm vaccine cho NLĐ để phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Doanh nghiệp mong sớm tiêm vaccine cho NLĐ để phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top