Sôi nổi tiếng hát công nhân trong các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Một tiết mục văn nghệ tại Hội diễn.
Một tiết mục văn nghệ tại Hội diễn.
Một tiết mục văn nghệ tại Hội diễn.
Lên top