Sôi nổi “Ngày hội sắc màu” chống COVID-19 của công nhân lao động

Ban tổ chức chấm điểm các tác phẩm dự thi. Ảnh: Lý Oanh
Ban tổ chức chấm điểm các tác phẩm dự thi. Ảnh: Lý Oanh
Ban tổ chức chấm điểm các tác phẩm dự thi. Ảnh: Lý Oanh
Lên top