Sôi nổi Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi tỉnh Lâm Đồng

Các đội tham gia sôi nổi qua các phần thi. Ảnh: T.Vũ
Các đội tham gia sôi nổi qua các phần thi. Ảnh: T.Vũ
Các đội tham gia sôi nổi qua các phần thi. Ảnh: T.Vũ
Lên top