Sôi nổi hội thao công nhân viên chức lao động SAGRI

Các nữ công nhân viên chức lao động của SAGRI tham gia phần thi kéo co. Ảnh Nam Dương
Các nữ công nhân viên chức lao động của SAGRI tham gia phần thi kéo co. Ảnh Nam Dương
Các nữ công nhân viên chức lao động của SAGRI tham gia phần thi kéo co. Ảnh Nam Dương
Lên top