Sôi nổi hội thao công đoàn ngành Giao thông Vận tải Đà Nẵng

Hội thao ngành GTVT TP Đà Nẵng. Ảnh: XH
Hội thao ngành GTVT TP Đà Nẵng. Ảnh: XH
Hội thao ngành GTVT TP Đà Nẵng. Ảnh: XH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM