Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Sôi nổi hội thao công đoàn ngành Giao thông Vận tải Đà Nẵng

Hội thao ngành GTVT TP Đà Nẵng. Ảnh: XH
Hội thao ngành GTVT TP Đà Nẵng. Ảnh: XH