Sôi nổi Hội diễn Nghệ thuật "90 năm, Cao su – Dòng chảy cuộc sống"

Một tiết mục được diễn ra tại hội diễn. Ảnh: Anh Nhàn
Một tiết mục được diễn ra tại hội diễn. Ảnh: Anh Nhàn
Một tiết mục được diễn ra tại hội diễn. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top