Sôi nổi giải thể thao CĐ ngành Giáo dục Đà Nẵng

Giải thể thao Nhà giáo, người lao động ngành giáo dục năm 2018. Ảnh: XH
Giải thể thao Nhà giáo, người lao động ngành giáo dục năm 2018. Ảnh: XH
Giải thể thao Nhà giáo, người lao động ngành giáo dục năm 2018. Ảnh: XH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM