Sôi nổi chương trình Vui Tết trung thu con CNVCLĐ quận Hồng Bàng (Hải Phòng)

Lãnh đạo quận Hồng Bàng - Hải Phòng tặng quà con CNVCLĐ quận. Ảnh MD
Lãnh đạo quận Hồng Bàng - Hải Phòng tặng quà con CNVCLĐ quận. Ảnh MD
Lãnh đạo quận Hồng Bàng - Hải Phòng tặng quà con CNVCLĐ quận. Ảnh MD
Lên top