Sôi nổi các hoạt động Tháng Công nhân 2019

Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy và Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng tặng quà CNLĐ nhân dịp Tháng CN 2019. Ảnh: H.A
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy và Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng tặng quà CNLĐ nhân dịp Tháng CN 2019. Ảnh: H.A
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy và Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng tặng quà CNLĐ nhân dịp Tháng CN 2019. Ảnh: H.A
Lên top