Sôi nổi các hoạt động chuẩn bị Đại hội điểm Công đoàn tỉnh Tiền Giang

Cắt băng khai mạc Hội chợ.
Cắt băng khai mạc Hội chợ.
Cắt băng khai mạc Hội chợ.
Lên top