Giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn (Hà Nội):

Sốc vì vẫn phải thi tuyển viên chức

Giáo viên hợp đồng tại Sóc Sơn (Hà Nội) trong một buổi đối thoại. Ảnh: D.T
Giáo viên hợp đồng tại Sóc Sơn (Hà Nội) trong một buổi đối thoại. Ảnh: D.T
Giáo viên hợp đồng tại Sóc Sơn (Hà Nội) trong một buổi đối thoại. Ảnh: D.T
Lên top