Sóc Trăng: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 100 cán bộ Công đoàn

Gần 100 cán bộ Công đoàn tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ. Ảnh: Trường Khoa
Gần 100 cán bộ Công đoàn tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ. Ảnh: Trường Khoa
Gần 100 cán bộ Công đoàn tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ. Ảnh: Trường Khoa
Lên top