Sóc Trăng: Thực hiện mô hình “Sức khỏe của bạn” trong nữ đoàn viên, CNLĐ

Lấy mẫu máu xét nghiệm cho nữ CNLĐ. Ảnh: Trường Khoa
Lấy mẫu máu xét nghiệm cho nữ CNLĐ. Ảnh: Trường Khoa
Lấy mẫu máu xét nghiệm cho nữ CNLĐ. Ảnh: Trường Khoa
Lên top