Sóc Trăng: Thêm nơi sinh hoạt văn hóa thể thao, tư vấn pháp luật cho CNLĐ

Nơi sinh hoạt văn hóa thể thao, tư vấn pháp luật và nơi làm việc LĐLĐ TX Vĩnh Châu. Ảnh: Trường Khoa
Nơi sinh hoạt văn hóa thể thao, tư vấn pháp luật và nơi làm việc LĐLĐ TX Vĩnh Châu. Ảnh: Trường Khoa
Nơi sinh hoạt văn hóa thể thao, tư vấn pháp luật và nơi làm việc LĐLĐ TX Vĩnh Châu. Ảnh: Trường Khoa
Lên top