Sóc Trăng: Tập huấn Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Anh Khoa
Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Anh Khoa
Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Anh Khoa
Lên top