Sóc Trăng: Lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

Mua bán hàng rong nằm trong nhóm được hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ
Mua bán hàng rong nằm trong nhóm được hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ
Mua bán hàng rong nằm trong nhóm được hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top