Sóc Trăng: Hơn 50 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia hội thao

Nhiều nữ VĐV công đoàn 3 tỉnh tham gia hội thao
Nhiều nữ VĐV công đoàn 3 tỉnh tham gia hội thao
Nhiều nữ VĐV công đoàn 3 tỉnh tham gia hội thao
Lên top