Sóc Trăng có Chủ tịch Liên đoàn Lao động mới

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trao Quyết định cho đồng chí Ngô Thái Chân làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trao Quyết định cho đồng chí Ngô Thái Chân làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trao Quyết định cho đồng chí Ngô Thái Chân làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top