Sóc Trăng: CNVCLĐ thị xã Vĩnh Châu sẽ có nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao

CNVCLĐ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) sẽ có nơi sinh hoạt Văn hóa, thể thao, hỗ trợ tư vấn pháp luật.
CNVCLĐ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) sẽ có nơi sinh hoạt Văn hóa, thể thao, hỗ trợ tư vấn pháp luật.
CNVCLĐ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) sẽ có nơi sinh hoạt Văn hóa, thể thao, hỗ trợ tư vấn pháp luật.
Lên top