Sóc Trăng, Cà Mau ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân "3 tại chỗ"

Công nhân tỉnh Cà Mau đang sản xuất, áp dụng mô hình "3 tại chỗ". Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân tỉnh Cà Mau đang sản xuất, áp dụng mô hình "3 tại chỗ". Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân tỉnh Cà Mau đang sản xuất, áp dụng mô hình "3 tại chỗ". Ảnh: Nhật Hồ
Lên top