Sở Xây dựng và CĐ ngành xây dựng Hà Nội: Phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018

Công đoàn Xây dựng Hà Nội trao bằng kheo cho các tập thể, đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác BHLĐ. Ảnh: V.L
Công đoàn Xây dựng Hà Nội trao bằng kheo cho các tập thể, đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác BHLĐ. Ảnh: V.L