Sở và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội giám sát thực hiện chế độ chính sách

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao 500 Túi An sinh Công đoàn cho giáo viên vào ngày 13.9. Ảnh: CĐN
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao 500 Túi An sinh Công đoàn cho giáo viên vào ngày 13.9. Ảnh: CĐN
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao 500 Túi An sinh Công đoàn cho giáo viên vào ngày 13.9. Ảnh: CĐN
Lên top