“Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” chia sẻ nỗi đau với trẻ mồ côi là con đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Kiều Ngọc Vũ trao tặng sổ tiết kiệm cho công nhân bị tai nạn lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Kiều Ngọc Vũ trao tặng sổ tiết kiệm cho công nhân bị tai nạn lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Kiều Ngọc Vũ trao tặng sổ tiết kiệm cho công nhân bị tai nạn lao động
Lên top