Số nợ BHXH phải tính lãi là 6.436 tỉ đồng

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Cà Mau cấp tài liệu BHXH, BHYT cho người lao động.
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Cà Mau cấp tài liệu BHXH, BHYT cho người lao động.
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Cà Mau cấp tài liệu BHXH, BHYT cho người lao động.
Lên top