Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì tháo gỡ khó khăn cho các Công ty thuỷ nông

Công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy hiện đang bị nợ lương gần 3 tháng. Ảnh: CNCC
Công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy hiện đang bị nợ lương gần 3 tháng. Ảnh: CNCC
Công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy hiện đang bị nợ lương gần 3 tháng. Ảnh: CNCC
Lên top