Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp

NLĐ tự do không "mặn mà" với việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
NLĐ tự do không "mặn mà" với việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A