Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp

NLĐ tự do không "mặn mà" với việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
NLĐ tự do không "mặn mà" với việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
NLĐ tự do không "mặn mà" với việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A