Số lao động đi làm việc ở nước ngoài sụt giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19

Kì thi tiếng Hàn. Ảnh Hải Nguyễn.
Kì thi tiếng Hàn. Ảnh Hải Nguyễn.
Kì thi tiếng Hàn. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top