Số lao động có việc làm giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua

Người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Anh Thư
Người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Anh Thư
Người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Anh Thư
Lên top