Sơ kết "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở"

LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a của Tổng LĐLĐVN.
LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a của Tổng LĐLĐVN.
LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a của Tổng LĐLĐVN.
Lên top