Sơ kết 6 tháng đầu năm cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ

Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top