Sở Kế hoạch và Đầu tư xác minh để NLĐ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở LĐTBXH TPHCM. Ảnh Nam Dương
Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở LĐTBXH TPHCM. Ảnh Nam Dương
Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở LĐTBXH TPHCM. Ảnh Nam Dương
Lên top