Số cuộc ngừng việc tập thể giảm gần 50%

Công đoàn luôn quan tâm chăm lo cho người lao động, nhất là dịp Tết. Ảnh: T.E.A
Công đoàn luôn quan tâm chăm lo cho người lao động, nhất là dịp Tết. Ảnh: T.E.A
Công đoàn luôn quan tâm chăm lo cho người lao động, nhất là dịp Tết. Ảnh: T.E.A
Lên top