Số clip thể dục giữa giờ dự thi đã tăng gần gấp 4 lần

Cuộc thi Sáng tạo Video Clip thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động đang bước vào tuần cuối nhận tác phẩm dự thi. Ảnh: TLĐ
Cuộc thi Sáng tạo Video Clip thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động đang bước vào tuần cuối nhận tác phẩm dự thi. Ảnh: TLĐ
Cuộc thi Sáng tạo Video Clip thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động đang bước vào tuần cuối nhận tác phẩm dự thi. Ảnh: TLĐ
Lên top