Sinh hoạt đảo lộn của công nhân khu công nghiệp khi dịch bùng phát trở lại

Công nhân Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội đi chợ mua thức ăn dự trữ vì dịch COVID-19. Ảnh: Phương - Hân
Công nhân Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội đi chợ mua thức ăn dự trữ vì dịch COVID-19. Ảnh: Phương - Hân
Công nhân Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội đi chợ mua thức ăn dự trữ vì dịch COVID-19. Ảnh: Phương - Hân
Lên top