Sinh hoạt Câu lạc bộ "Công nhân lao động"

Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế báo cáo tại buổi sinh hoạt. Ảnh: LĐLĐ.
Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế báo cáo tại buổi sinh hoạt. Ảnh: LĐLĐ.
Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế báo cáo tại buổi sinh hoạt. Ảnh: LĐLĐ.
Lên top